Cestovní agentura

Specialista na rodinné pobyty a výlety s programem pro děti

PRAVIDLA ČLENSTVÍ A VÝHOD ELLIOT KLUBU

Každý klient, který se zúčastní aktivity zajištěné cestovní agenturou ELLIOT GROUP s.r.o. se automaticky stává členem rodinného cestovatelského Elliot klubu. Výhody a pravidla spojené s členstvím v tomto klubu blíže upravují tato Pravidla členství a výhod Elliot klubu Elliot (dále také jen „klub“).

VZNIK ČLENSTVÍ

Členem se stává automaticky každá fyzická osoba starší 18ti let, která získá toto členství za dále stanovených podmínek. Podmínkou je řádné objednání, zaplacení a účast na minimálně jedné aktivitě. Takovou osobou je zpravidla klient, který aktivitu objednal, a v objednávkovém formuláři vyplnil následující údaje: jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, kontaktní tel. číslo a e-mailovou adresu.

ČLENSTVÍ

1/ Sleva ve výši 3% na každou objednanou aktivitu.
Slevu lze uplatnit pouze na 1 ubytovací kapacitu dle nabídky v kalendáři aktivit.
Výše aktuální slevy pro člena klubu se zobrazí v kalkulaci ceny u každé objednané aktivity v objednávkovém formuláři.
Poskytované slevy nelze sčítat, vždy platí sleva ve vyšší hodnotě.
Tuto slevu lze uplatnit i zpětně na 2. a všechny další Vámi objednané aktivity, pokud objednáváte více aktivit najednou, ale ještě nejste členem klubu. Sleva Vám bude následně po té, co stanete členem zohledněna, a to ve formě nového rozpisu plateb za další aktivitu tzn. 2. platba bude o slevu ponížena.
Klubové ani jiné slevy se nevztahují na jednodenní akce a Výšlapy.

2/ Speciální slevy u partnerů Rodinného cestovatelského klubu Elliot Activity.

VÝHODY ČLENSTVÍ

1/ Nový zákazník prostřednictvím parnera automaticky získává slevu 500,-Kč

2/ Konkrétní výši slevy a podmínky získání slev naleznete na webových stránkách www.ck.elliot.cz v horní liště v odkaze ELLIOT  KLUB – Partneři. Cestovní agentura ELLIOT GROUP s.r.o. nepřebírá odpovědnost ani záruku za zboží a služby jednotlivých smluvních partnerů.

3/ Účast na speciálních aktivitách a setkáních určených pouze pro klubové členy konaných minimálně 1x ročně.

4/ Přednostní zasílání informací o nových aktivitách a zvýhodněných nabídkách.

5/ Předvyplněný objednávkový formulář.

 

ZÁNIK ČLENSTVÍ

Cestovní agentura ELLIOT GROUP s.r.o. může smluvní vztah vypovědět s okamžitou účinností a ukončit tak členství
v klubu v případě, že:

- člen klubu záměrně uvedl nesprávné informace;              
- člen klubu zneužil mechanismu a výhod členství;

Člen klubu je oprávněn kdykoli smluvní vztah vypovědět s okamžitou účinností a ukončit tak své členství.

Členství dále zaniká dnem úmrtí člena klubu.

Držitel karty, jehož členství z výše uvedených příčin zaniklo, ztrácí nárok na všechny výhody ELLIOT KLUBU.
Vyplněním a podepsáním objednávky na aktivitu zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými cestovními podmínkami a Pravidly členství ELLIOT KLUBU.

Na přijetí do Klubu není právní nárok. Cestovní agentura ELLIOT GROUP si vyhrazuje právo ukončit existenci klubu.
V takovém případě je cestovní agentura ELLIOT GROUP povinna oznámit ukončení klubu na webových stránkách nejméně 3 měsíce předem.  Cestovní agentura ELLIOT GROUP si vyhrazuje rovněž právo jednostranně změnit tato pravidla členství a výhod v klubu. Aktuálně účinné znění je vždy zveřejněno na webových stránkách cestovní agentury.

Elliot Group s.r.o

Nahoru

Naši partneři a vaše výhody

Partneři Elliot Activity

Rychlý kontakt:

Telefon: +420 222 783 444
Email: ck@elliot.cz

© ELLIOT GROUP s.r.o. 2000 - 2024